Procornea

Topometrie

Sinds 2002 heeft de topograaf in de Nederlandse optiekbedrijven volop zijn intrede gedaan. Voornamelijk voor het aanmeten en de follow-up van Orthokeratologie dragers. We maken inmiddels op grote schaal gebruik van het instrument. Toch worden vaak lang niet alle functies benut die in de praktijk zeer waardevol kunnen zijn. In dit seminar leert je hoe je optimaal gebruik kan maken van jouw cornea topograaf. Met praktijkoefeningen word je vertrouwd gemaakt met de vele geavanceerde mogelijkheden in de topgrafie software om zo tot de juiste interpretatie en diagnose van de gevonden data te komen. Daarnaast is er ruim aandacht voor het aanmeten en controleren van contactlenzen op basis van cornea topografie. Diverse technieken en tips voor corneale, zachte en sclerale lenzen passeren de revue.

Programma van 10:30 tot circa 15.00 inclusief lunch. 

- Ontvangst 
- Theoretische grondbeginselen van topometrie 
- De verschillende topografische kaarten en hun toepassing
- De verschillende typen topografen met voor- en nadelen
- Rondgang langs en meten met verschillende topografen in de praktijk
- Herkennen en benoemen van topografische beelden in de praktijk (interactief)
- Einde seminar

Studiepunten
OVN: 6 studiepunten
ANVC: 6 studiepunten

Aankomende data

  •  nog niet bekend